Atur registrat en persones estrangeres per edat

Atur registrat en persones estrangeres per edat

Nombre de persones estrangeres en situació d'atur, segons grups d'edat, a data de 31 de març de l'any indicat

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc