Atur registrat en persones estrangeres segons el nivell formatiu

Atur registrat en persones estrangeres segons el nivell formatiu

Nombre de persones estrangeres en situació d'atur, segons el seu nivell formatiu

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc