Atur registrat. Taxa d'atur registral

Atur registrat. Taxa d'atur registral

Relació entre la població registrada a les oficines d’ocupació (SOC) i la població activa registrada (suma de l’atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys per lloc de residència)

Font: Diputació de Girona. XIFRA

Càlcul: Taxa d'atur calculada en base a la població activa local estimada fins a desembre 2007. A partir de gener 2008 s'adopta el mètode de càlcul de la taxa d'atur registral del Dpt. d'Empresa i Ocupació (Població resident aturada registrada/població resident)

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc