Persones aturades perceptores de prestacions o subsidis

Persones aturades perceptores de prestacions o subsidis

Percentatge de persones en situació d'atur, que perceben prestacions o subsidis, respecte al total de persones aturades del municipi

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Càlcul: (Nombre total de persones aturades que perceben prestacions o subsidis / Nombre total de persones aturades) * 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc