Persones estrangeres aturades en relació al total de la població en atur

Persones estrangeres aturades en relació al total de la població en atur

Percentatge de persones estrangeres aturades, respecte al total de persones en situació d'atur al municipi

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Càlcul: (Nombre total de persones estrangeres aturades / Nombre total de persones aturades) * 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc