Contractació registrada de persones estrangeres, per sexe

Contractació registrada de persones estrangeres, per sexe

Nombre de contractes amb lloc de treball a Girona, a persones estrangeres per sexe

Font: Diputació de Girona. Xifra

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc