Contractació registrada, per sexe

Contractació registrada, per sexe

Nombre de contractes registrats, amb lloc de treball a Girona, per sexe

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació i XIFRA

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc