Contractació registrada, per tipologies

Contractació registrada, per tipologies

Nombre de contractes amb lloc de treball a Girona, segons el tipus de contracte

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc