Demandants estrangers d'ocupació segons el nivell formatiu

Demandants estrangers d'ocupació segons el nivell formatiu

Nombre de persones estrangeres demandants d'ocupació segons el seu nivell formatiu

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc