Afiliacions a la Seguretat Social segons ubicació del compte de cotització i grandària del centre

Afiliacions a la Seguretat Social segons ubicació del compte de cotització i grandària del centre

Nombre de persones afiliades al Règim General de la Seguretat Social segons grandària del compte de cotització, a data de 31 de desembre

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació.

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc