Afiliacions al Règim General de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, per sectors

Afiliacions al Règim General de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, per sectors

Nombre de persones afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per sector d'activitat econòmica, a data de 31 de desembre de l'any de referència, per sectors econòmics

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació.

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc