Afiliacions al Règim General de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social

Afiliacions al Règim General de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social

Nombre de persones afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), a data de 31 de desembre de l'any de referència

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació.

Càlcul: Nombres absoluts

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc