Nombre de persones assalariades, per sectors econòmics

Nombre de persones assalariades, per sectors econòmics

Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó, a data 31 de desembre de l'any de referència, per sectors econòmics

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació.

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc