Actuacions de la defensa de la Ciutadania

Actuacions de la defensa de la Ciutadania

Nombre d'actuacions de l'Oficina de Defensa de la Ciutadania (ODC)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Oficina de Defensa de la Ciutadania

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc