Atencions a les Oficines d'Informació Ciutadana per 1000 habitants

Atencions a les Oficines d'Informació Ciutadana per 1000 habitants

Nombre d'atencions a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), per cada 1000 habitants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Hisenda i Règim Interior. Règim Interior. Oficina d'Atenció en Matèria de Registre

Càlcul: Nombre d'atencions de les OAMR en un any x 1000 / població total del mateix any

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc