Atencions a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) , per tipus

Atencions a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) , per tipus

Nombre total d'atencions realitzades a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) per tipologies

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Hisenda i Règim Interior. Règim Interior. Oficina d'Atenció en Matèria de Registre

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc