Atencions presencials de les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana per barris

Atencions presencials de les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana per barris

Nombre d'atencions presencials realitzades a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) per barris

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. OAMR

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc