Import destinat al suport a la creació en arts i projectes culturals

Import destinat al suport a la creació en arts i projectes culturals

Import total dels ajuts concedits per l’Ajuntament de Girona a projectes creatius, entitats culturals i premis literaris, expressat en €

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Cultura

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc