Nombre de biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques x 1000 habitants

Nombre de biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques x 1000 habitants

Nombre de biblioteques de titularitat pública de la ciutat ("Biblioteques de Girona")(*) per 1000 habitants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Cultura

Càlcul: (Nombre de biblioteques de titularitat pública de la ciutat / nombre d'habitants) x 1000

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc