Nombre de biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques

Nombre de biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques

Nombre de biblioteques de titularitat pública de la ciutat: "Biblioteques de Girona"(*)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Cultura

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc