Nombre de carnets de les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques, per 1000 habitants

Nombre de carnets de les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques, per 1000 habitants

Nombre de carnets d'usuari/ària de les biblioteques de titularitat pública de la ciutat ("Biblioteques de Girona")(*), per cada 1000 habitants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Cultura

Càlcul: (Nombre de carnets / nombre d'habitants) x 1000

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc