Nombre de préstecs a les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques, per habitant

Nombre de préstecs a les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques, per habitant

Nombre de préstecs anuals de documents de les biblioteques de titularitat pública de la ciutat ("Biblioteques de Girona")(*), per habitant

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Cultura

Càlcul: Nombre de préstecs l'any de referència / Nombre d'habitants l'any de referència

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc