Nombre de préstecs a les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques

Nombre de préstecs a les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques

Nombre de documents prestats per les biblioteques de titularitat pública de la ciutat ("Biblioteques de Girona")(*), dins el període de referència

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Drets de les Persones. Regidoria delegada de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut. Cultura

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc