Nombre de visitants a museus

Nombre de visitants a museus

Nombre de visitants a les sales permanents i a les exposicions temporals dels museus municipals

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Drets de les Persones. Regidoria delegada de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut. Cultura

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc