Nombre de visitants als centres d'exposicions municipals

Nombre de visitants als centres d'exposicions municipals

Nombre de visitants als espais expositius municipals

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Cultura

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc