Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques

Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques

Nombre de visites anuals a les biblioteques de titularitat pública de la ciutat ("Biblioteques de Girona") (*)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Cultura

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc