Nombre d'usos als serveis informàtics de les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques, per habitant

Nombre d'usos als serveis informàtics de les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques, per habitant

Nombre d'usos als serveis informàtics (internet i ofimàtica) de les biblioteques de titularitat pública de la ciutat:"Biblioteques de Girona" (*), per cada habitant

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Cultura

Càlcul: Nombre d'usos als serveis informàtics de les biblioteques l'any de referència / Nombre d'habitants l'any de referència

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc