Nombre d'usos als serveis informàtics de les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques

Nombre d'usos als serveis informàtics de les biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques

Nombre d'usos als serveis informàtics (internet i ofimàtica) de les biblioteques de titularitat pública de la ciutat ("Biblioteques de Girona") (*)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Drets de les Persones. Regidoria delegada de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut. Cultura

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc