Percentatge de sol·licituds presentades que han rebut subvencions

Percentatge de sol·licituds presentades que han rebut subvencions

Pes de les sol·licituds ateses, sobre el total de les presentades, a les convocatòries reglades d'ajut a la creació i professionalització artística (Ajuts KREAS)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Cultura

Càlcul: Percentatge

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc