Percentatge del pressupost inicial de l'Ajuntament destinat a Cultura

Percentatge del pressupost inicial de l'Ajuntament destinat a Cultura

Pes de la despesa cultural, sobre el pressupost inicial de l'Ajuntament

Font: Ajuntament de Girona. Pressupost Municipal aprovat

Càlcul: Percentatge

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc