Percentatge d'ocupació de les sales d'arts escèniques

Percentatge d'ocupació de les sales d'arts escèniques

Persones que han assistit als espectacles a les sales d'arts escèniques, en relació a les places disponibles per al total de funcions realitzades

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Cultura

Càlcul: (Nombre de places ocupades en espectacles / aforament de les sales d'arts escèniques) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc