Alumnes matriculats en educació especial

Alumnes matriculats en educació especial

Nombre d'alumnes matriculats en ensenyaments d'educació especial

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació

Càlcul: Nombres absoluts

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc