Alumnes matriculats en educació infantil i primària

Alumnes matriculats en educació infantil i primària

Nombre d'alumnes matriculats en centres d'educació infantil i primària

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació i Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Educació

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc