Centres de Batxillerat

Centres de Batxillerat

Nombre de centres d'ensenyament de Batxillerat

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació

Càlcul: Nombres absoluts

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc