Centres d'Educació Infantil 1: escoles bressol i llars d'infants

Centres d'Educació Infantil 1: escoles bressol i llars d'infants

Nombre de centres d'Educació Infantil, segons tipus i titularitat

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc