Centres d'ensenyament segons titularitat i nivells educatius

Centres d'ensenyament segons titularitat i nivells educatius

Nombre de centres d'ensenyament públics i privats, segons els nivells que imparteixen

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació

Càlcul: Nombres absoluts

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc