Estudiants matriculats als centres adscrits de la Universitat de Girona

Estudiants matriculats als centres adscrits de la Universitat de Girona

Nombre d'estudiants matriculats als centres adscrits de la Universitat de Girona, per centre

Font: Universitat de Girona. Gabinet de Planificació i Avaluació

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc