Index d'escolarització infantil

Index d'escolarització infantil

Percentatge d'infants de 0 a 5 anys escolaritzats, respecte el nombre total d'infants de la mateixa edat

Font: Numerador: Generalitat de Catalunya. Dpt. d'Ensenyament. Data de referència: curs escolar(*) / IDESCAT. Data de referència: 1 de gener

Càlcul: Nombre d'infants escolaritzats de 0-5 anys x 100 / Nombre total d'infants de 0-5 anys

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc