Nivell d'instrucció per sexe

Nivell d'instrucció per sexe

Nombre d'habitants, per sexe, segons el seu nivell d'instrucció

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants

Càlcul: Nombres absoluts

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc