Població universitària (30-34 anys)

Població universitària (30-34 anys)

Percentatge de població, d'entre 30 i 34 anys, que ha superat amb èxit estudis universitaris o equivalents

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants

Càlcul: Nombre de persones d'entre 30 i 34 anys amb estudis universitaris o equivalents, respecte el total de població de la mateixa edat

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc