Procedència dels estudiants de la Universitat de Girona

Procedència dels estudiants de la Universitat de Girona

Nombre d'estudiants matriculats a la Universitat de Girona segons la seva procedència geogràfica

Font: Universitat de Girona. Gabinet de Planificació i Avaluació

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc