Taxa d'alumnat no graduat a 4rt d'ESO

Taxa d'alumnat no graduat a 4rt d'ESO

Percentatge d'alumnat avaluat a 4rt d'ESO que no ha superat l'avaluació, respecte el total d'alumnat avaluat

Font: Generalitat de Catalunya. Dpt. d'Ensenyament. Data de referència: Curs escolar (*)

Càlcul: Nombre d'alumnes que no han superat l'avaluació a 4rt d'ESO /Total d'alumnat avaluat a 4rt d'ESO

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc