Eleccions al Congrés de Diputats. Dades Generals

Eleccions al Congrés de Diputats. Dades Generals

Nombre de persones electores (que reuneixen els requisits legals per exercir el dret de sufragi) i de votants (persones que han exercit realment i efectivament el dret de vot) en el municipi de Girona, a les eleccions al Congrés de Diputats

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc