Ingressos i despeses municipals generats pel servei de Bicicletes Públiques (Girocleta)

Ingressos i despeses municipals generats pel servei de Bicicletes Públiques (Girocleta)

None

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Mobilitat i Via Pública

Càlcul: En euros, segons el pressupost municipal anual per a la Gestió del Servei de Bicicletes Públiques

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc