Mitjana d'usos diaris del Servei de Bicicletes Públiques (Girocleta)

Mitjana d'usos diaris del Servei de Bicicletes Públiques (Girocleta)

Nombre mitjà d'usos diaris en dia laborable i nombre mitjà d'usos diaris en dia laborable, per bicicleta

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Mobilitat i Via Pública

Càlcul: Nombre d'usos en dies laborables l'any de referència / nombre de dies laborables l'any de referència. Mitjana d'usos diaris en dies laborables l'any de referència / nombre de bicicletes en servei l'any de referència

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc