Parc de vehicles i motorització

Parc de vehicles i motorització

Nombre de vehicles i motorització segons tipologia

Font: Ajuntament de Girona. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica: Nombre de vehicles que han tributat l'any de referència.

Càlcul: Dades absolutes i càlcul percentual

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc