Percentatge de viatges per estacions del Servei de Bicicletes Públiques (Girocleta)

Percentatge de viatges per estacions del Servei de Bicicletes Públiques (Girocleta)

Percentatge de viatges per estacions de Girocleta

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Territori. Regidoria delegada de Mobilitat i Via Pública

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc