Persones que viatgen en transport públic col·lectiu urbà per línies

Persones que viatgen en transport públic col·lectiu urbà per línies

Nombre de persones que viatgen en transport públic col·lectiu urbà per línies

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Mobilitat i Via Pública (fins 2010) i ATM de Girona (a partir del 2011)

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc