Persones usuàries abonades al Servei de Bicicletes Públiques (Girocleta)

Persones usuàries abonades al Servei de Bicicletes Públiques (Girocleta)

Nombre de persones usuàries donades d'alta al servei de Bicicletes Públiques

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Mobilitat i Via Pública

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc