Persones usuàries del transport públic urbà

Persones usuàries del transport públic urbà

Nombre total de persones que utilitzen anualment el transport públic col·lectiu urbà

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Mobilitat i Via Pública (fins 2010) i ATM de Girona (a partir del 2011)

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc